Två nya partier i Mullsjö

Väljarna i Mullsjö kommer ha möjligheten att rösta på två nya lokala partier i årets val.
Partiet Mullsjös framtid ställer upp med en lista som toppas av Joachim Stenberg. Mullsjös framtid motsätter sej det nuvarande förslaget på ombyggnad av centrum. Dom kräver också att en ambulans ska placeras i Mullsjö. Det andra nya partiet heter Kommunal samverkan och leds av Leif Dencker.