Anställda ska rätta till kommunens ekonomi

Nu ska dom anställda inom skolan och vården i Tranås hjälpa kommunen att komma till rätta med underskottet som väntas bli drygt 18 miljoner kronor.
Detta ska ske genom att dom anställda delas in i mindre arbetslag, där varje grupp ska ansvara för sin egen ekonomi. Såväl de borgliga partierna som socialdemokraterna i Tranås är överens om att vård och skolan ska göras om till s.k. resultatenheter. Ett förslag som får kritik av dom anställda inom vården som Nyheterna har talat med. I varje resultatenhet ska det vara mellan 5 och 10 personer som ska ansvara för verksamheten med eget budgetansvar.