De flesta vill gräva ner Sydlänken

Idag går tiden ut för den som vill framföra sina synpunkter om den planerade Sydlänken. Alltså den ledning som ska sträcka sig mellan Hallsberg i Örebro län och Höör i Skåne.

Ledningen ska bland annat passera Jönköpings län.

Över 500 remissvar har kommit in från kommuner, länsstyrelser och privatpersoner och majoriteten förespråkar en elkabel nedgrävd i marken. Argumentet är främst hänsyn till miljön.

Om det till slut blir luftledning eller markkabel och i så fall på vilken sida om Vättern den ska dras, ja det beslutet fattar Svenska Kraftnäts styrelse i vår.