Storbedragare vill ha sänkt straff

En 33-årig man från länet, dömd för bland annat grovt bedrägeri, överklagar nu sin dom till Högsta domstolen, HD.

Mannen dömdes i tingsrätten 2004 till fängelse i två år och åtta månader. Tillsammans med några kumpaner lurade han till sig varor och tjänster från olika företag för miljonbelopp. Hovrätten sänkte i november 2006 mannens fängelsestraff med ett halvår till två år och två månader.

Nu vill 33-åringen att HD ändrar påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst eller sänker strafftiden. Argumenten är att det har gått lång tid sedan brotten begicks och att han numera lever under ordnade förhållanden med jobb och vårdnaden om sitt barn.