Ledarbrist hotar idrotten

Bristen på ledare hotar den ideella idrottsrörelsen och därför drar Smålands Idrottsförbund igång ett projekt för att hjälpa föreningarna att hitta nya ledare.
Med hjälp av olika utbildningar, kampanjer och genom att ge unga föreningsledare mentorer så hoppas man finna runt 200 unga ledare, för det är ungdomen som man vänder sig mot. Projektet kommer att pågå i 1,5 år och kostar runt 800.000 kronor. I Småland finns det över 2000 idrottsföreningar och de sysselsätter inte mindre än 410 000 människor.