Två nya självmord anmäls

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping anmäler nu ytterligare två fall av självmord till Socialstyrelsen.

Anmälningarna rör dels en 34-årig man och dels en 51-årig man som tagit livet av sig efter att ha haft kontakt med den psykiatriska vården

Alla sådana fall måste numera anmälas enligt Lex Maria till Socialstyrelsen som utreder om något brustit i sjukhusets rutiner kring de här patienterna.