Varning för att röja själv i skogen

Nu går skogsstyrelsen och LRF ut och varnar oerfarna skogsägare för att ge sig ut i den stormfällda skogen.

Det finns nämligen stora risker med att försöka sig på att röja upp i ett stormdrabbat område.

Magnus Fridh på skogsstyrelsen tycker istället att drabbade skogsägare helt enkelt ska ta på sig kängorna och gå ut i skogen för att inventera vilka skador som stormen orsakat.

Sedan bör man ta kontakt med virkesleverantören, skogsstyrelsen och försäkringsbolaget för att få råd om hur man ska agera.

Även LRF- lantbrukarnas riksförbund, upppmanar skogsägare att tänka på säkerheten framför allt nu i efterarbetet till stormen.

Om man är outbildad och inte vet hur man som skogsägare ska ta hand om virket, då kan det enligt Magnus Fridh vara förenat med livsfara.