Naturvårdsverket stoppar strandbygge

Naturvårdsverket går nu in och stoppar ett planerat bygge vid Herrestadssjön utanför Värnamo.

En tomtägare ville tidigare utöka tomten ner mot stranden med 1500-1800 kvadratmeter och uppföra en byggnad vid stranden.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun sa ja - trots att tjänstemännen menade att det inte fanns underlag för strandskyddsdispens. Oppositionen med tre socialdemokrater sa också nej.

Och nu stoppar alltså Naturvårdsverket planerna genom att säga nej till strandskyddsdispens och återvisar ärendet till Länsstyrelsen.