Rosenlunds Herrgårds framtid osäker

Vad ska hända med Rosenlunds Herrgård i Jönköping?

Nu drar ärendet ut på tiden ytterligare.

På grund av personalsituationen på Affärsutvecklingsavdelningen på kommunen så hinner man inte med att ta fram några planer till den 1 februari som det var tänkt.

I nuläget vet man inte heller när ett förslag om hur Rosenlund ska användas kan vara klart.

Herrgården bjöds först ut till försäljning med krav på upprustning , men när affären var i hamn ändrade sig kommunledningen och beslöt att behålla herrgården i kommunens ägo.