Faderskap ogiltigförklarat efter 40 år

Efter en DNA-utredningen ogiltigförklarar Högsta Domstolen ett 40 år gammalt faderskapsärende.

Resultatet visar nämligen att en man i Hallstahammar omöjligen kan vara far till en 40-årig man på Höglandet, ett faderskap som han tog på sig vid pojkens födelse.

Den 62-årige mannen i Hallstahammar har tidigare försökt få faderskapet ogiltigförklarat i både tingsrätt och hovrätt utan framgång, sedan en blodundersökning visat att det var osannolikt att han var far till Höglandsbon.

Men den nya DNA-analysen utförd vid Rättsmedicinalverket har en gång för alla visat att faderskapet inte stämmer.