Länet har fått ett nytt länsråd

Regeringen har idag utsett Monica Flodström till nytt länsråd vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hon tillträder den 16 april och efterträder då Bo Landholm, som går i pension.

Monica Flodström arbetar idag som kommunchef i Växjö kommun. Dessförinnan var hon kommunchef i Tranås kommun under sju år och där är hon fortfarande bosatt med sin familj. Hon har juridisk högskoleexamen och är 43 år.

Länsrådet utgör tillsammans med landshövdingen Länsstyrelsens ledning och fungerar också som landshövdingens ställföreträdare.

- Jag är mycket glad att regeringen utsett Monica Flodström till nytt länsråd, säger landshövding Lars Engqvist i en kommentar.

- Hon har stor kunskap om förhållandena i länet. Hennes breda erfarenhet från den kommunala sektorn som kommundirektör i Tranås och Växjö blir en viktig tillgång för Länsstyrelsen, då en stor del av utvecklingsarbetet i länet sker i samspel med länets kommuner och med Regionförbundet. 

- Monica Flodström är också en god administratör, vilket är viktigt i det fortsatta arbetet med att utveckla Länsstyrelsen till en öppen, tillgänglig och effektiv statlig myndighet. Att vi nu för första gången får en kvinna som länsråd är naturligtvis extra roligt.