Nuvab undersöker hur strömavbrotten drabbar

Näringslivsbolaget Nuvab i Vetlanda genomför just nu en enkät bland 150 företag på landsbygden i kommunen om vilka effekter de pågående strömavbrotten har för företagen.

Vetlanda är den kommun i klänet som drabbats hårdast. Genom att presentera ekonomiska fakta för hur företagen drabbas hoppas Nuvab kunna utöva påtryckningar på Eon när det gäller framtida investeringar för bättre strömförsörjning.