Högskolan byggs ut mot stranden

Den planerade utbyggnaden av Högskolan i Jönköping börjar nu ta form.

Totalt ska 18.000 kvadratmeter byggas med bland annat föreläsningssalar och sporthall precis öster om Hälsohögskolan vid Munksjöns strand.

I planerna ingår också en bro över Munksjöleden som idag delar högskoleområdet i två delar. Delar av Munksjöleden skulle också få en ny sträckning.

Den omfattande tillbyggnaden kallas för inspirationscenter och ökar kraftigt högskolans yta på området. Alla berörda parter ska nu tycka till om de preliminära skisserna och sedan ska en arkitekttävling utlysas när det gäller utformningen av byggnaderna.