Ny kartläggning av extraknäck behövs

Kommunrevisionen i Jönköping vill att det görs en ny kartläggning av hur vanligt det är att de anställda i kommunen har bisysslor.

I den granskning revisionen nu genomfört har man upptäckt att det saknas rutiner för att ge alla nyanställda information om vilka regler som gäller.

Revisionen ifrågasätter också om bara två procent av de kommunanställda i Jönköping har bisysslor, vilket en undersökning 2005 visade. På andra håll i landet är nämligen siffran 20 procent.

Därför tycker man att det ska göras en ny kartläggning i år.

Vid undersökningen 2005 visade det sig att sju av kommunens nio förvaltningschefer hade anmält bisysslor. Bland personalen var det vanligast med bisysslor inom räddningstjänsten - 33 procent - och på fritidsförvaltningen.