Sanktioner föreslås för bättre studiero

Nu ska det bli mer ordning och reda i skolan, det lovar de styrande politikerna i Jönköping.

Det är det moderata kommunalrådet Mats Green som bland annat vill införa sanktioner för att få det tryggare och lugnare i skolan.

I ett förslag som nu väntas få stöd i kommunstyrelsen vill Mats Green ge skolpolitkerna i uppdrag att ta fram en katalog med exempel på både konkreta åtgärder och sanktioner för mer studiero. Vilka sanktioner det kan handla om preciseras inte i förslaget.

Samtidigt ska alla skolor ta fram egna åtgärdsplaner för att få lugnare klassrum och stävja mobbning.