Tre nya naturreservat i länet

Jönköpings län har fått tre nya naturreservat.

Det är Brokullen i Gnosjö och Vaggeryds kommuner öster om Store mosse Nationalpark, Kroppsjön i Värnamo kommun och Lyngemadssjön i Vaggeryds och Jönköpings kommuner.

Brokullen är en del av myrområdet Store mosse och bevuxen med höga tallar.

Lyngemadssjön har öar med mycket gammal skog på, en del tallar kan vara över 300 år gamla.

Kroppsjön var tidigare en viktig fågelsjö, men sedan 1982 har sjön vuxit igen. Nu hoppas man kunna börja arbetet med att restaurera sjön.