Villaägare: NCC spränger sönder våra hus

33 boende i Barnarp har protesterat mot byggföretaget NCC:s sprängningar i en bergtäkt i Ubbarp i närheten av deras bostäder.

De hävdar att sprängningarna lett till att det blivit sprickor i deras hus och att de skett på annan tid än vad tillståndet visar.

Länsstyrelsen har efter undersökningar nu beslutat att lämna ärendet utan ytterligare åtgärder. Man anser att sprickorna i husen rimligtvis inte härrör från vibrationer i marken vid sprängningarna.

Men länsstyrelsen säger samtidigt att man är beredd att delta i ett möte mellan de boende i området och NCC om så önskas.