Hård strid väntas om Munksjötomter

Det ser ut att bli en het strid om den tomt söder om Munksjön i Jönköping där HSB vill bygga några hundra nya lägenheter. 
Det blir en strid om många miljoner.

Vid Munksjöns södra strand vid Jordbron, vid utfarten söderut från Jönköping, ligger den åtråvärda tomten. Som vi berättat tidigare vill Jönköpings kommun utnyttja sin förköpsrätt men det motsätter sig både HSB och det företag, Nordform, som sålde området till HSB i oktober.

Inför försäljningen delade Nordform upp sitt företag och avknoppade själva fastigheten i ett eget bolag, kallat Örlogsmannen. Det är det bolaget som HSB har köpt, inte tomten. Nu menar de att kommunens förköp inte kan vara möjligt på grund av detta.

Kommunen vill förköpa tomen för 5,3 miljoner kronor. Men i ett brev till Jönköpings kommun skriver nu en advokat som företräder säljarna att om kommunen tänker driva igenom förköpsrätten så måste man ersätta säljarna med 38 miljoner kronor, vilket är fastighetens marknadsvärde och sannolikt den summa som HSB har betalat.

Dessutom kräver man att kommunen ska kompensera säljarna för den skada de drabbats av om nu affären med HSB går i stöpet. Hur mycket den notan kommer att sluta på tänker man precisera så småningom.