Habo-vd nekar till brott - styrelsen hittar miljoner

Habo Finans vd, Peter Rosendahl, förnekar brott och menar att den uppkomna situationen beror på misslyckade placeringar och sjukdom.

- Hans uppfattning är att han gjort placeringar för Diamantens räkning (Diamanten är en aktieklubb i Habo och som administrerats av Habo Finans). Placeringarna har inte blivit så som han själv förväntat sig. Det har gjort att han av hård arbetsbelastning och på grund av vad som hänt har gått i väggen och blivit sjuk säger vd:n advokat Håkan Jansson.

Enligt Jansson har inga pengar försvunnit, Rosendahl har inte fysiskt tillgripit sig några pengar.

- Det är värdet som är annorlunda än vad man möjligen kunde förvänta sig att det var. Han har idag försökt gå igenom de tillgångar som finns i aktieklubben fortsätter Jansson.

Rosendahl säger sig inte ha gjort sig några skyldig till några brott. Han och hans advokat säger sig ha försökt få svar från företrädare från Habo Finans kring vad anklagelserna, som gäller grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott, grundar sig på men har inte fått några svar.

- Hans uppfattning är att han har gjort investeringar som kanske inte varit bra och som varit till nackdel för placerarna men han anser sig inte ha gjort sig skyldig till något brott.

- Min uppfattning är att vi ska försöka tillmötesgå alla investerare och försöka återbära så mycket som det går, men det måste ske efter det att värderingen är klar och vi kommit med ett förslag kring hur det ska avvecklas säger advokat Jansson.

Sent på måndagseftermiddagen kom även ett meddelande från företagets styrelse. Där skriver de bland annat att ”...ett icke obetydligt antal miljoner av investerade medel finns i behåll. Det rör sig om medel som finns i aktiedepåer samt på bankkonto.”

David Westh
david.westh@sr.se

Tidigare artiklar i samma ämne: