Bakslag för planerad byggnation i Huskvarna

Nu kommer ett nytt bakslag för den sedan länge planerade bostadsbyggnationen på Madängen vid Huskvarnas infart.

Det är länsstyrelsen som kräver fler åtgärder för att bullerskydda bostäderna, som skulle hamna bredvid såväl den hårt trafikerade infarten som E4:an.

Jönköpings kommun har lagt fram en plan för hur området ska bebyggas för att ge Huskvarna en ny framsida, men länsstyrelsen säger nej eftersom riktvärdena för buller kommer att överskridas inne i bostäderna.

Länsstyrelsen kräver att kommunen, tillsammans med Vägverket, tar fram en plan för hur bullret kan dämpas.