Kvinnokliniken - en förebild för andra

Kvinnokliniken på länssjukhuset Ryhov i Jönköping är så duktig på att sätta sina patienter i centrum att man nu ska bli ett föredöme för andra vårdenheter i Sverige.

I dag fick man en utmärkelse från Sveriges kommuner och landsting som bevis på god kvalitet.

Det var för ett tiotal år sedan som man slutade att utgå från själva avdelningen och istället utgick från varje patientgrupp - som kvinnor som föder barn, kvinnor med framfall, kvinnor med cancer. Det berättar barnmorskan och vårdutvecklaren Kerstin Christensen.

Och det är det här som har gjort att kvinnokliniken idag fick ta emot kvalitetsutmärkelsen Vård och omsorg av Sveriges kommuner och landsting i dag. Det säger projektledaren Peter Kammerlind:

- Ja, dom är duktiga på att sätta patienten i fokus.

Bra ledare och bra organisation är förklaringen till det och nu ska kvinnokliniken inspirera andra i Vårdsverige.

- Tanken är att andra organisationer inom vård och omsorg ska lära av kvinnokliniken i Jönköping, säger Kammerlind.

Och kunskaperna och erfarenheterna ska spridas genom öppet hus, kontaktpersoner, informationsmateriel och så vidare.

- Förhoppningen är att det här ska förbättra för patienterna, att de får ett bättre bemötande bland annat.

Fotnot: Den nationella kvalitetsutmärkelsen Vård och omsorg har nu delats ut åtta gånger och den här gången delades den av KK i Jönköping och tandvårdshuset i Älmhult.

Reporter Jessica Sonelius

jessica.sonelius@sr.se