Klart för nya bostäder vid Lampladan

Nu ger länsstyrelsen klartecken till nya bostäder i Kaptensbo i Jönköpings nordvästra delar.

Grannar har överklagat att dagens affär Lampladan ska rivas och ersättas med två flerbostadshus med 12 lägenheter nära Vätterns strand, men länsstyrelsen tycker inte bostäderna strider mot några planer och säger alltså ja till byggnationen.