Fallet med de döda makarna anmäls

Länssjukhuset Ryhov har gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria om det uppmärksammade fallet i början av januari då en 88-årig man dödade sin hustru och sedan tog sitt liv.

Dagen före händelsen sökte mannen vård på psykistariska akutmottagningen, men eftersom det var så lång kö valde mannen att åka hem och fick istället en besökstid dagen därpå.

Sjukhuset vill nu att Socialstyrelsen utreder om väntetiden kan ha inverkat på förloppet.