Friskare äldre ställer högre krav på rena trottoarer

I takt med att det blir allt fler äldre i samhället tvingas nu flera kommuner i länet förbättra sin snöröjning.

Det är många invånare, framför allt äldre, som klagar på dålig snöskottning på kommunens gator och trottoarer.

- Det är lite besvärligt på vissa ställen.

- Trottoarerna är inte så bra. De är moddiga och hala.

- Med rullatorn är det lite jobbigt att gå, det är så små hjul på den.

- Vi bor i ett vinterland, det borde fungera bättre.

Ulla Franzén, Birgitt Fransson och Lars Askevik från Eksjö och sist Sajdi Yeter från Jönköpnig är några av dom många som klagar på kommunernas snöröjning. Å det blir bara fler och fler som klagar.

Nyheterna har ringt runt till kommuner i alla delar av länet och samtliga vittnar om att kraven från invånarna ökar när det gäller snöröjningen. Mycket hänger i hop med att antalet äldre blir fler, men de är också friskare och rör sig mer ute på stan.

- Det är många äldre som rör sig ute, många har rullatorer och de har ett hellsicke att ta sig fram säger Janne Sjödell som är kommunens chef för gator och parker i Jönköping.

Efter alla klagaomål så förbättras nu snöröjningen i flera kommuner. I Jönköping satsas två miljoner kronor extra den här snösäsongen. Om det inte snöar allt för mycket resten av vintern så är planen att gå ut och ploga trottoarer och gator i centrum när det fallit tre centimeter snö. Tidigare gränsen var 5 centimeter. Även bostadskvarteren ska skottas oftare, hoppas Janne Sjödell.

- Idag går vi ut och röjer i bostadsområden när det är tio centimeter snö, men vi pratar om att gå ut redan vid sex-sju centimeter. Om vi har råd, säger Sjödell.

Även i Gislaved höjer man ambitionsnivån och lovar nu att röja i centrum innan affärerna öppnar, enligt gatuchefen Rolf Johansson.

Nyheternas rundringning visar också att det är stora skillnader på när kommunerna går ut och plogar. Det beror alltså på vart man bor hur farligt det är att sticka näsan utanför dörren.

I Tranås till exempel åker plogarna ut när det fallit mellan fyra och sex centimeter, medan de som bor i Aneby och Värnamo får vänta tills det ligger en decimeter snö på gatorna.

Flera kommuner tror kraven kommer att öka i framtiden.

- Personligen skulle jag vilja höja standarden på vinterväghållningen säger Janne Sjödell.