Le lo - du är i dolda kameran

Länsstyrelsen ska göra en inventering av förekomsten av lodjur i Jönköpings län.

Inventeringen ska göras med hjälp av övervakningskameror med infraröd teknik. För detta försök har man fått sammanlagt 140 000 kronor av Naturvårdsverket.

Kamerorna ska sättas upp på platser i länet där man tror att lodjur kommer att passera. För att locka djuren till kameran ska man placera ut attraktiva doftämnen i närheten.