Älgolyckorna ökade kraftigt i länet

Antalet älgolyckor i Jönköpings län ökade med mer än 30 procent 2006 jämfört med året innan - från 300 anmälda älgolyckor till 395.

I hela landet var ökningen 21 procent. Åtta personer omkom till följd av älgolyckorna 2006 enligt preliminära siffror från Vägverket.

Lars Sävberger vid Rikspolisstyrelsen säger till TT att man inte vad ökningen beror på utan att man måste analysera siffrorna.

En stor del av ökningen förra året skedde på senhösten. Då inträffade drygt 730 älgolyckor, jämfört med omkring 350 de senaste åren, alltså mer än en fördubbling.

Älgolyckorna ökade i hela landet, utom i Gävleborgs län