S vill införa rätt till "nattis" i Jönköping

Den socialdemokratiske skolpolitikern Magnus Rydh föreslår nu att de som behöver ska ha rätt till barnomsorg och skolbarnomsorg på kvällar, nätter och helger i Jönköpings kommun.

Idag finns barnomsorg fram till tio på kvällen på vissa förskolor i Jönköpings kommun och under sen kvällstid och nattetid finns vissa platser på familjedaghem.

Men den rätt till barnomsorg som finns i skollagen handlar bara om dagtid. Därför vill Magnus Rydh att fullmäktige beslutar att Jönköping på kommunal nivå ska införa en sådan rätt till barnomsorg och skolbarnomsorg på kvällar, nätter och helger.