Kraftig ökning av byggarbetslösheten

Byggarbetslösheten i Jönköpings län ökade kraftigt mellan november och december månad, från 2,5 till 6,8 procent.

På Bygg 21:an förklarar man uppgången med säsongsmässiga förändringar.
Många av de nya arbetslösa är anläggningsarbetare, ett jobb som inte utförs i någon större utstäckning under vintermånaderna.
Totalt fanns det 187 arbetslösa byggarbetare i länet i december, men Bygg 21:an bedömer fortfarande att konjunkturen för byggmarknaden är god.