Behov av demokratiutbildning

Ungdomar i Eksjö behöver lära sig mer om hur demokrati fungerar på lokal nivå. Det tycker miljöpartiets Mikael Andersen.

I en motion till fullmäktige föreslår han att kommunen ska samarbeta med Eksjö gymnasium och dom elever som läser på samhällsprogrammet. På så sätt skulle eleverna få en inblick i hur kommunarbetet fungerar, tycker Mikael Andersen.