Störande fåglar ska grävas bort i Nässjö

Miljö- och byggkontoret i Nässjö vill nu ta till drastiska åtgärder för att komma till rätta med fågelproblemen kring Ingsbergssjön i centrala Nässjö.

I snart 10 år har miljökontoret fått klagomål från dem som bor på Strandvägen över en koloni skrattmåsar som häckar på ön strax intill bostäderna och som stör de boende och smutsar ner i området.

Nu begär miljökontoret hos länsstyrelsen att man ska få gräva bort öarna. Schaktmassorna skulle kunna läggas vid stranden för en gång- och cykelväg.

På detta sätt skulle man också få bort problemet med stillastående och illaluktande vatten mellan Strandvägen och öarna.