Mariannelund hoppas på Storsmåland

Skapa ett Storsmåland! Den uppmaningen till Ansvarskommittén som planerar gränsdragningarna för Sveriges framtida regioner kommer från Mariannelund.

Ett Storsmåland skulle betyda att Mariannelund slapp hamna i kläm mellan två län. För som det är nu så glöms Mariannelund alltid bort - det tycker bland annat ortsborna Lars-Åke Karlsson och Jana Anckarman.