35 miljoner till naturvård i länet i år

Jönköpings län får drygt 35 miljoner kronor av Naturvårdsverket för naturvård i länet under 2007.

Drygt 20 av de miljonerna ska användas till att köpa in mark i områden som ska bli naturreservat i framtiden.

Pengarna ska också gå till vård av dagens naturreservat och till personal på naturum Store Mosse så att man ska kunna ha mer öppet där.

3,9 miljoner ska gå till åtgärder för hotade arter och en knapp miljon till upprustning av Årån utanför Värnamo.