Åklagarkontor försvinner från Eksjö

Nu är det klart att åklagarkontoret i Eksjö kommer att försvinna. Istället kommer verksamheten flyttas till Jönköping.

Det är Riksåklagaren som fattat beslutet, som innebär att de två åklagarna som varit stationerade i Eksjö flyttar över till Jönköping från 1 april.

Däremot påverkas inte verksamheten i Eksjö Tingsrätt.

De lokalar som åklagarkontoret hyrt i polishuset har sagts upp, däremot kommer man ha kvar ett rum för att underlätta verksamheten.