Plymouthbrödernas skoluppgifter ifrågasätts

Den kristna sekten Plymouthbrödernas ansökan om att starta friskola skulle omprövas. Men nu backar Skolverket.

Den person som i ansökan kallas ”vår utvalde rektor” är inte anställd av bröderna.

För två år sedan fick Laboraskolan AB nej på sin ansökan att starta två icke-konfessionella skolor i Hylte kommun i Halland.

Skolverket ansåg att det fanns risk för att religiös övertygelse skulle prägla undervisningen eftersom styrelsemedlemmarna är med i det kristna samfundet Bröderna, som tillhör Plymouthbröderna.

Bröderna är bland annat emot tv och datorer, deltar inte i den politiska debatten och ser kvinnan som underställd mannen.

På måndagen meddelade Skolverket först att man ville ompröva sitt tidigare nej till skolan.

”Huvudanledningen till att vi omprövar beslutet är att Laboraskolan anställt en behörig rektor och avser anställa behöriga lärare”, skrev verkets jurist Frank Nordberg i ett pressmeddelande.

Men när TV 4 Halland kontaktade den utpekade rektorn, Roger Sträng, nekade han till att han anställts.

Till TT säger gymnasieläraren Roger Sträng att han fungerat som en informell rådgivare åt gruppen eftersom han har egen erfarenhet av att ansöka om att starta en friskola.

-Därifrån till att jag skulle vara nuvarande rektor, blivande rektor eller utvald rektor. . . Det finns inget som helst samband. Det är möjligen ett önsketänkande från deras sida. Det finns inget anbud, ingen förfrågan och jag har inga som helst planer på det heller, säger Roger Sträng.

I ett av Laboraskolans brev till Skolverket presenteras Roger Sträng klart och tydligt som ”vår utvalde rektor”. Vidare skriver man att ”hans meritlista är tidigare ingiven i ärendet”.

-Vi har inte haft någon anledning att utgå från något annat än att Roger Sträng skulle vara rektor för skolan, säger Frank Nordberg på Skolverket.

-Det som framkommit i dag - att han inte är anställd - är nya uppgifter för oss. Det här är någonting som vi ser utomordentligt allvarligt på.

Men något svar på hur Skolverket nu kommer att gå vidare med Laboraskolans ansökan kunde Frank Nordberg inte ge på måndagskvällen.

-Det får vi fundera på. Den här uppgiften är av den arten att den inte kan nonchaleras. Den är mycket allvarlig.

Laboraskolans koordinator, Fredrik Lidbeck, anser att allt är ett missförstånd från Skolverkets sida.

-Så länge vi inte har fått skolan så har vi ingen utvald rektor. Roger Sträng har biträtt oss som rektor i vissa ärenden som har med Skolverket att göra. Mer än så kan jag inte säga. Om han vill fortsätta att ha jobbet, det får vi se.

TT: Har han fått en förfrågan om han vill bli rektor?

-Ja.

TT: Vad har han svarat på det?

-Det vet inte jag. Jag har inte med den ansökningen att göra, säger Fredrik Lidbeck.

/TT