Underkänt för länets bilar

Länets bilpark verkar vara i dåligt skick.

Mer än var tredje, 36 procent, av de 129 000 bilar som besiktigades i länet 2006 hade sådana brister att de fick underkänt med krav på ombesiktning, bara Västernorrland har sämre siffror.

Det visar statistik från Bilprovningen.