Allt fler medlemmar i Hyresgästföreningen

Det är allt fler som väljer att gå med i Hyresgästföreningen. I Småland och Blekinge ökade antalet medlemmar med 771 personer förra året. Och det sker i ett läge då klimatet på hyresmarknaden hårdnat, säger Brigitte Widell som arbetar med medlemsfrågor:

Att man lyckats bra i hyresförhandlingarna är en orsak till att det blivit mer intressant att vara med i Hyresgästföreningen, tror Brigitte Widell. Men ökningen av antalet medlemmar beror också på att man fått en bättre värvningsorganisation och blivit mer synliga ute i bostadsområdena.

Frågor om hyresnivåer, fastighetsunderhåll och boinflytande har ju alltid varit viktiga för hyresgästerna. Men nu ser man i föreningen också en ökad oro hos medlemmarna över vad som ska hända med hela bostadsmarknaden i framtiden. Det gäller till exempel utförsäljning av allmännyttan och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.  

Brigitte Widell nämner utförsäljningen av Finnvedsbostäder i Värnamo som ett exempel på något som lett till ökat intresse för hyresgästföreningen bland de boende.