Facket: Frågan hade kunnat lösas

Per-Åke Pålsson, som är ombudsman i Skogs- och träfacket, anser att konflikten hade kunnat lösas genom att Skandro gett fullmakt åt någon utomstående att skriva under kollektivavtalet: