Ydre lugnast i landet

Den kommun i landet som är mest fridfull att leva i ligger alldeles på gränsen mellan Östergötlands och Jönköpings län.

Det handlar om Ydre Kommun, det visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet

Av landets samtliga kommuner ligger lilla Ydre med sina knappt 4.000 invånare längst ned på listan över antalet anmälda brott i Sverige förra året, räknat per 100 000 invånare.

Totalt begicks 147 brott där förra året.

En förklaring till den låga brottsligheten tros vara att få tjuvar bor i kommunen.

-Tjuvar begår ofta brott i sin närhet och här har vi få sådana boende. Ydre är också en glest befolkad kommun där människorna är vana med att klara sig själva, säger närpolisen Arne Nilsson.

Han tror dock att det finns ett visst mörkertal eftersom inte alla på landsbygden är benägna att anmäla brott.

Men också Habo kommun i länet kan sträcka på sig för kommunen hamnar på fjärde plats på listan över kommuner som är minst brottsbelastade.

Inte oväntat toppar Stockholms län listan med totalt 335 884 brott.