Fler läkare behövs till Jönköpings län

Sverige måste utbilda ännu fler läkare och tandläkare om svenskarna ska kunna få tillräckligt bra vård i framtiden. Det skriver Socialstyrelsen i en rapport till regeringen.

Allra störst är bristen på specialistläkare i allmänmedicin och psykiatri.

Efterfrågan på läkare är redan i dag större än tillgången, konstaterar myndigheten för tredje året i rad, trots att antalet läkare i Sverige har ökat med 20 procent de senaste tio åren. Bara att ersätta de 40-talister som snart går i pension kräver 300 nya platser på läkarutbildningen.

Sydöstra sjukvårdsregionen, där Jönköpings län ingår tillsammans med Kalmar län och Östergötland, har lägst läkartäthet i hela landet, medan flest läkare per invånare finns i Stockholmsregionen.