Vetlanda och Vaggeryd klarar inte LSS-krav

Det finns risk för att funktionshindrades rättigheter kränks i många av landets kommuner. Det visar den undersökning som länsstyrelserna gemensamt har genomfört.

Samtliga kommuner i Jönköpings län har granskats och Vetlanda och Vaggeryds kommuner får kritik för att deras riktlinjer inskränker de rättigheter som personer med funktionshinder har enligt LSS.

Enligt Iris Dovrén Råsbrand som är socialkonstulent på länsstyrelsen i Jönköpings län tar kommunerna ibland lagen i egna händer.

- Om och i vilken utsträckning den enskilde får sina behov tillgodosedda avgörs av i vilken kommun han eller hon bor. Detta är helt oacceptabelt, säger hon, och drabbar personer som är beroende av och har rätt till samhällets stöd.