Tolk förlorade strid med Jönköpings kommun

En tolk från Huskvarna förlorade idag en strid med Jönköpings kommun i Arbetsdomstolen.

Mannen ansåg att han haft ett anställningsförhållande med kommunen och hänvisade bland annat till hur mycket ersättning han fått för sina tolkuppdrag från 2003 och framåt. Men enligt först tingsrätten och nu Arbetsdomstolen så kan man inte räkna hans tolkuppdrag som anställning.

Förutom att Huskvarnabon förlorade själva tvisten så tvingas han också betala Jönköpings kommuns rättegångskostnader med nära 140.000 kronor.