Företag i länet tog ut för höga elpriser

Energimarknadsinspektionen misstänkter att 23 kraftbolag i landet tog ut minst 20 procent för högt pris under 2005. Bland de 23 bolagen som pekas ut för alltför höga avgifter finns Vetlanda Energi och Värnamo Elnät.