Ingen salmonella har hittats

Ingen salmonellasmitta har kunnat spåras till det cateringföretag i Mariannelund som i julas levererade julbordsmat till ett sällskap som senare insjuknade i magsjuka.

Företaget hade i sin tur hade köpt maten från ett företag i Jönköping.

Sällskapet avnjöt julbordet i Södra Vi i Kalmar län, och fick sedan symptom som likande salmonella.

Men enligt Maria Melakari som är livsmedelsinspektör i Eksjö kommun har inga undersökningar eller enkäter hos de insjuknade kunnat visa på att de blev sjuka av en sådan bakterie.