Byggfirma anmäls för bristande säkerhet

Arbetsmiljöverket anmäler nu en byggfirma i Vätterbygden till åklagare.

Bakgrunden är att ägaren och några medarbetare höll på med ett takarbete i december utan att ha några fallskydd. Arbetsmiljöinspektionen kom på besök och förbjöd då fortsatt arbete tills man vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Vid ett förnyat besök dagen därpå visade det sig att takarbetet pågick för fullt, trots att inga fallskydd hade ordnats. Tre personer befann sig på taket och byggfirman har därför brutit mot gällande förbud.

Det blir nu åklagare som får bedöma om ärendet ska gå till åtal.