Besöksförbud ska stoppa kräksjukan

Vinterkräksjukan har nu blivit ett så stort problem för Länssjukhuset Ryhov att sjukhusledningen ser sig tvingade att införa ett besöksförbud, som börjar gälla på fredag.

Enligt den administrativa chefen Margareta Strömberg är det här den första gången som Ryhov tar till så här drastiska åtgärder.

- Vi har inte gjort det innan, men det har nu spridit sig över flera kliniker. Vi har det på geriatriken, onkologen, kirurgen och på medicinska avdelningen. Då tar vi till de här åtgärderna, säger Margareta Strömberg.

Du som har bokat tid för vård mellan fredag och söndag påverkas inte av det här besöksförbudet. Där gäller ordinarie rutiner.