Jönköpings flygplats tappar passagerare

Jönköping Flygplats tillhör förlorarna när Luftsfartsverket presenterar flygstatistiken för april.

Medan antalet resenärer i landet var i stort oförändrat jämfört med april förra året så tappade flygplatsen i Jönköping sju procent av sina resenärer.

Mest av alla flygplatser tappade Åre/Östersund, med 15 procent färre resenade.

För Karlstads flygplats gick det däremot uppåt med  16 procent.