Jönköpings landshövding kräver en arbetsbeskrivning från regeringen

Jönköpings landshövding Lars Engqvist har tillsammans med Östergötlands landshövding Björn Eriksson skrivit ett brev till regeringen där de begär att få reda på vad en landshövding måste ställa upp på.

Att leda ett administrativt arbete i länsstyrelsen är en sak. Det är en tydlig uppgift som finns nedskriven i landshövdingens uppdrag. Men sen kommer det till en massa andra uppdrag som representation, klippa band, hålla vackra tal och göra reklam för länet. Där är det betydligt oklarare och därför har Lars Engqvist tillsammans med Östergötlands landshövding Björn Eriksson, på uppdrag av alla landets landshövdingar, skrivit ett brev till det ansvariga statsrådet Mats Odell. Landshövdingarna hoppas nu att regeringen ska skingrar frågetecknen kring vilka uppdrag man förväntas ställa upp på och hur ska man representera.