Lågt elpris efter mild vinter

Den som är villig att ta risker och väljer rörligt pris kan just nu glädja sig åt det lägsta elpriset på mer än två år.

Prisfallet beror på den milda vintern i kombination med mycket nederbörd som fyllt de nordiska vattenmagasinen.

Inte sedan början av 2005 har elpriset varit så lågt som just nu. Det började med en kraftig sänkning av dagspriset på elbörsen i höstas och nedgången har fortsatt.

Men inte alla kan glädja sig över lägre elpriser. Den som inte gjort något aktivt val utan betalar tillsvidarepris kan inte glädja sig över lägre priser, och det är ungefär hälften av kunderna som har sådant pris. Även den som bundit priset på en längre period, mer än ett år, känner inte heller av sänkningarna.

Vinnarna är de som valt en högre risk och tagit rörligt pris.

Reporter: Anders Borg

anders.borg@sr.se