Nytt naturreservat i Nässjö

Länsstyrelsen godkänner Nässjö kommuns planer på att nytt natur- och friluftsreservat i Lövhult som ligger nära Nässjö tätort.

Syftet med reservatet är bland annat att bevara natur- och kulturmiljön.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt med alternativa metoder och man ska vårda landskapet med slåtter och betesdjur.