Ansiktslyft för Jönköpings stadspark

Stadsparken i Jönköpigns ska rustas upp för sex miljoner kronor. 

Jönköpings kommun tänker framförallt göra parken mer handikappanpassad och mer tillgänglig för barn och turister.

JennyMy Eliasson är projektledare på tekniska kontoret i Jönköping:

Från och med den 13 maj kommer både rullstolsburna, synskadade och gamla med rullatorer att kunna vistas på stadsparkens lekplatst utan att fastna i sanden. Kommunen planerar att lägga en slags fallskyddsplattor under lekställningarna som gör att man kan köra in med en rullstol eller rullator.

Dessutom ska man bygga regnskydd över grillplatsen, sätta upp enhetliga skyltar i hela parken för turisterna och rejäla soptunnor för olika sorters avfall. Det ska finnas informationsmaterial på tre olika språk och genom nya staket ska det bli lättare för små barn att se djuren.

Men alla är inte lika glada åt förändringarna i stadsparken. Naturvårdsgruppen har tidigare kritiserat Tekniska kontoret för att man huggit ner gamla ekar i parken och nu ifrågasätter de om kommunen har en plan för parkens utveckling. Weijne Modigh är enhetschef på Tekniska kontoret och han säger till Nyheterna att kommunen har varit otydlig när det gäller information om utvecklingsplanen.